Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op staatsieportretten-bestellen.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Staatsieportretten-bestellen.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.