Staatsieportretten en kunstenaars

De staatsieportretten zijn gemaakt door Iris van Dongen, Rineke Dijkstra en Femmy Otten. Hieronder vindt u informatie over de kunstenaars en de reproducties van de portretten. 

De staatsieportretten zijn tot stand gekomen onder begeleiding van het Mondriaan Fonds. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Algemene Zaken. Na een voorselectie werden de 3 kunstenaars geselecteerd die een staatsieportret van de Koning mochten maken.